Internkontroll/Serviceavtaler


Internkontroll/ Serviceavtaler

Vi utfører internkontroll/serviceavtaler for firmaer, gårdeiere, sameiere og borettslag for deres elektriske anlegg.

  • Internkontroll (Alle er pålagt å ha dette)
  • Årlige/regelmessige serviceavtaler/El-kontroll
  • Termofotografering
  • Utbedrer avvik og dokumenterer dette

Jeg er interressert i: